headerphoto
Sporing PDF Skriv ut
Skrevet av Mari Kiil   

1077

S P O R I N G S I N F O R M A S J O N

Her finner du informasjon om opprinnelsen til våre fiskeprodukter, både fangstdato, reg.nr. på fiskefartøy og fangstområde i tillegg til redskapstype! Mer informasjon om de enkelte leverandører vil komme etterhvert.

 

På etiketten kan det være flere tall enn det som er oppgitt her - Regelen er at dersom sporingsref på etiketten begynner med tallet 5 bruker du de 7 første tallene på etiketten, og dersom sporingsref begynner med 1 bruker du de 8 første tallene på etiketten. Årsaken er at det kan være flere produksjoner på en leveranse - dette gjelder spesielt lutefisk og utvannet tørrfisk, og vi har derfor lagt til et nummer for hver produksjon. Hvis du ønsker å søke i listen trykker du CTRL-F på tastaturet og taster inn sporingsref.

Sporing.ref: Lev. dato: Fangstfartøy navn: Reg.nr: Fangstområde: Redskap
xxxxxx ELDRE DATA SLETTET
2015112501 25.11.2015 Lerøy
10485056 10.01.2016 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10493418 28.01.2016 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10502513 13.02.2016 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10516986 01.03.2016 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
2016030101 01.03.2016 Breivikbotn
2016030801 08.03.2016 Arnøy
10528156 10.03.2015 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10540791 23.03.2016 Fritidsfartøy XAN165 Vest Finnmark Garn
10551584 05.04.2016 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10559262 15.04.2015 Tove Marie T-44-N Vest Finnmark Garn
10560180 16.04.2016 Idun T-47-S Vest Finnmark Garn
10560439 17.04.2016 Idun T-47-N Vest Finnmark Garn
10566135 27.04.2016 Fritidsfiske XAN165 Vest Finnmark Line
10567113 29.04.2016 Reisaværingen T-3-N Vest Finnmark Garn
10568086 02.05.2016 Fritidsfiske XAN165 Vest Finnmark Line
10570876 12.05.2016 Fritidsfsike XAN165 Vest Finnmark Line
10570877 12.05.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
10573549 25.05.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
2016052901 29.05.2016 Breivikbotn
10575368 31.05.2016 Quive T-365-S Vest Finnmark Line
10576511 05.06.2016 Quive T-365-S Vest Finnmark Line
2016050601 06.06.2016 Breivikbotn
2016061301 13.06.2016 Breivikbotn
10577411 08.06.2016 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10578116 12.06.2016 Quive T-365-S Vest Finnmark Garn
10578732 14.06.2016 Helena t-30-N Vest Finnmark Garn
10579845 20.06.2016 Fritidafiske XAM932 Vest Finnmmark Line
10580375 21.06.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
10580557 22.06.2016 Fritidsfiske XAN165 Vest Finnmark Line
10581256 25.06.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
10581657 27.06.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
2016060201 02.06.2016 Breivikbotn


10582931 03.07.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
10583691 07.07.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
10585587 18.07.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark jukse
10586337 21.07.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Jukse
10587117 25.07.2016 Ungdomsfiske F2016UK Vest Finnmark Line
10588357 30.07.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Jukse
10588868 01.08.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Jukse
10588911 02.08.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Jukse
10589931 04.08.2016 Ungdomsfiske F2016UK Vest Finnmark Jukse
10590370 05.08.2016 Fritidsfiske XAM932 Vest Finnmark Line
10593797 17.08.2016 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Jukse
10595738 22.08.2016 Quive T-365-S Vest Finnmark Line
10596167 23.08.2016 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10597273 26.08.2016 Quive T-365-S Vest Finnmark Line
10597532 27.08.2016 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10598449 31.08.2016 Quive T-365-S Vest Finnmark Garn
10602632 13.09.2016 Quive T-365-S Vest Finnmark Line
10618209 27.10.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10618729 30.10.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10622057 09.11.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10623723 17.11.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10624823 22.11.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10626122 24.11.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10626619 27.11.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10627075 30.11.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark

Garn

10627625 03.12.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10627785 03.12.2016 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10627839 04.12.2016 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10628619 07.12.2016 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10629468 12.12.2016 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10630299 16.12.2016 Reisaværingen T-3-N Vest Finnmark Garn
10631356 03.01.2017 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10632022 09.01.2017 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10632830 12.01.2017 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10635162 18.01.2017 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10645732 11.02.2017 Finnvik T-24-S Vest Finnmark Garn
10653234 25.02.2017 Ragnhild T-24-S Vest Finnmark Garn
2017030301 03.03.2017 Nergård Sørøya
2017030302 03.03.2017 Nergård Sørøya
10669683 10.03.2017 Trygve T-8-N Vest Finnmark Jukse
10685080 28.03.2017 Snøggen T-41-N Vest Finnmark Garn
10685965 29.03.2017 Snøggen T-41-N Vest Finnmark Garn
10687493 30.03.2017 Liten Junior T-4.N Vest Finnmark Garn
10687692 30.03.2017 Snøggen T-41-N Vest Finnmark Garn
10688320 31.03.2017 Norgutt XAN760 Vest Finnmark Garn
10688325 31.03.2017 Snøggen T-41-N Vest Finnmark Garn
10689807 01.04.2017 Liten Junior T-4-N Vest Finnmark Garn
10692787 05.04.2017 Snøggen T-41-N Vest Finnmark Garn
10692791 05.04.2017 Liten Junior T-4-N Vest Finnmark Garn
10695893 07.04.2017 Liten Junior T-4-N Vest Finnmark Garn
10695899 07.04.2017 Snøggen T-41-N Vest Finnmark Garn
10697210 08.04.2017 Fritidsfartøy XAM656 Vest Finnmark Garn
10700460 12.04.2017 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10701287 15.04.2017 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10703537 20.04.2017 Idun T-47-S Vest Finnmark Garn
10704347 21.04.2017 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10704941 23.04.2017 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10711307 03.05.2017 Lykken XAO115 Vest Finnmark Garn
10728443 11.07.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10728444 11.07.2017 Rana T2017UK Vest Finnmark Garn
10728784 12.07.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10729029 14.07.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10729270 16.07.2017 Skognes T2017UK Vest Finnmark Line
10729368 17.07.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10729428 17.07.2017 Luna T-5-S Vest Finnmak Line
10729986 19.07.2017 Ungdomskvote T2017UK Vest Finnmark Line
10730527 21.07.2017 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Line
10730535 21.07.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10730686 23.07.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10730690 23.07.2017 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Line
10731035 24.07.2017 Fritidsfartøy XAC501 Vest Finnmark Line
10731602 26.07.2017 Fritidsfartøy XAC501 Vest Finnmark Line
10733085 02.08.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10733444 03.08.2017 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Line
10733606 03.08.2017 Fritidsfartøy XAC501 Vest Finnmark Line
10735470 09.08.2017 Fritidsfartøy XAC501 Vest Finnmark Line
10737668 16.08.2017 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Line
10737737 16.08.2017 Fritidsfartøy XAC501 Vest Fimmark Line
10738814 20.08.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10740196 23.08.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10740488 24.08.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10740818 25.08.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10741200 27.08.,2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10742261 30.08.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10742441 31.08.2017 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Garn
10743020 01.09.2017 Fritidsfartøy XAC501 Vest Finnmark Juksa
10743229 03.09.2017 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark garn
10744449 05.09.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10744450 05.09.2017 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Line
10744452 05.09.2017 Vally T-17-N Vest Finnmark Juksa
10754065 30.09.2017 Vaggas T-33-L Vest Finmark Garn
10754470 02.10.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10755919 06.10.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10755914 06.10.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10757115 10.10.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10757121 10.10.2017 Liten Junior T-4-N Vest Finnmark Garn
10759081 18.10.2017 solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10759441 19.10.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10759861 20.10.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10760939 24.10.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10761251 25.10.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10761655 26.10.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10761657 26.10.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10763169 02.11.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10763281 03.11.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10765725 14.11.2017 Solvær T-88-N Vest Fimmark Garn
10765731 14.11.2017 Merethe11 T-135-N Vest Finnmark Garn
10766209 15.11.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10766212 15.11.2017 Merethe11 T-135-N Vest Finnmark Garn
10766214 15.11.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10767310 19.11.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10767820 20.11.2017 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10768300 21.10.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10769625 28.11.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10770889 02.12.2017 Lomsøy T-24-N Vest Finnmark Garn
10771351 05.12.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10771410 05.12.2017 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10771419 05.12.2017 Lomsøy T-24-N Vest Finnmark Garn
10771559 05.12.2017 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10772452 08.12.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10772956 11.12.2017 Lomsøy T-24-N Vest Finnmark Garn
10773391 13.12.2017 Lomsøy T-24-N Vest Finnmark Garn
10773791 14.12.2017 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10774176 15.12.2017 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10787778 04.02.2018 Trygve T-(-N Vest Finnmark Garn
10792579 14.02.2018 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10806127 27.02.2018 Helena T-30-N Vest finnmark Garn
10827277 16.03.2018 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10833392 24.03.2018 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
20180328 28.03.2018 Nergård Sørøya
10836370 29.03.2018 Helena T-30-N Vest Finnmark

Garn

10840372 04.04.2018 Fritidsfartøy XAM656 Vest Finnmark Garn
10842109 06.04.2018 Fritidsfartøy XAM656 Vest Finnmark Garn
10844112 09.04.2018 Fritidafartøy XAM656 Veat Finnmark Garn
10844155 09.04.2018 Hansvik XAO403 Vest Finnmark Garn
10844457 09.04.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10845529 11.04.2018 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10845665 11.04.2018 Fritidsfartøy XAM656 Vest Finnmark Garn
10851471 17.04.2018 Fritidsfartøy XAM656 Vest Finnmark Garn
10852248 17.04.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10852547 18.04.2018 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10854747 20.04.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10857311 25.04.2018 Helena T-3-N Vest Finnmark Garn
10861477 04.05.2018 Fritidsfartøy XAM656 Vest Finnmark Garn
10869321 10.06.2018 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Garn
10871178 15.06.2018 Helena T-3-N Vest Finnmark Garn
10873051 25.06.2018 Kristine T2018UK Vest Finnmark Juksa
10873060 25.06.2018 Lom UAQ766 Vest Finnmark Juksa
10875620 09.07.2018 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10878335 23.07.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Juksa
10879416 26.07.2018 Trygve T-8-N Vest Finnmark Line
10879452 27.07.2018 Fritidsfartøy XAN374 Vest Finnmark Juksa
10879780 28.07.2018 Skognes T2018UK Vest Finnmark Line
10880433 31.07.2018 Trygve T-8-N Vest Finnmark Juksa
10880458 01.08.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10881474 05.08.2018 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10882308 07.08.2018 Rana T2018UK Vest Finnmark Line
10882313 07.08.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10882756 08.08.2018 Ungdomskvote T2018UK Vest Finnmark Garn
10882763 08.08.2018 Ungdomskvote T2018UK Vest Finnmark Juksa
10884521 14.08.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10885567 16.08.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10887255 22.08.2018 Ragnhild T-3-S Vest Finnmark Garn
10888265 27.08.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Juksa
10889633 30.08.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Juksa
10890248 02.09.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Juksa
10893039 10.09.2018 Tinganes T-3-KD Vest Finnmark Line
10895306 15.09.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Juksa
10896014 18.09.2018 Frotodsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10898999 03.10.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10900114 06.10.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10901139 11.10.2018 Tinganes T-3-KD Vest Finnmark Garn
10901648 12.10.2018 Tinganes T-3-N Vest Finnmark Garn
10902272 15.10.2018 Nordnes T-2-KD Vest Finnmark Garn
10903011 17.10.2018 Nordnes T-2-KD Vest Finnmark Garn
10903262 18.10.2018 Nordnes T-2-KD Vest Finnmark Garn
10903696 20.10.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10904982 25.10.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10904990 25.10.2018 Nordnes T-2-KD Vest Finnmark Garn
10905430 26.10.2018 Nordnes T-2-KD Vest Finnmark Garn
10905612 27.10.2018 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10906120 29.10.2018 Solvær T-88-N Vest Finnmark Garn
10906138 29.10.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10906757 31.10.2018 Nordnes T-2-KD Vest Finnmark Garn
10907285 02.11.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Juksa
10911831 14.11.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10912997 19.11.2018 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10916844 04.12.2018 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10918679 10.12.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10919106 11.12.2018 Karl Oskar T-28-N Vest Finnmark Garn
10919108 11.12.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10919109 11.12.2018 Vally T-17-N Vest Finnmark Juksa
10919634 13.12.2018 Helena T-3-N Vest Finnmark Garn
10920048 15.12.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10920049 15.12.2018 Vally T-17-N Vest Finnmark Garn
10920447 17.12.2018 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10920822 19.12.2018 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10921030 19.12.2018 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10921123 20.12.2018 Trygve T-8-N Vest Finnmark Garn
10921227 21.12.2018 Helena T-3-N Vest Finnmark Garn
2019010201 02.01.2019 Gøran K Johannessen
2019010401 04.01.2019 Gøran K Johannessen
10924848 18.01.2019 Signe T-14-N Vest Finnmark Garn
10924851 18.01.2019 Tinganes T-3-KD Vest Finnmark Garn
10924968 19.01.2019 Ragnhild T-30-S Vest Finnmark Garn
10927884 27.01.2019 Helena T-30-N Vest Finnmark Garn
10958432 16.03.2019 Ragnhild T30S Vest Finnmark Garn
10967256 27.03.2019 Ragnhild T30N Vest Finnmark Garn
10967321 27.03.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10969186 02.04.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10969938 03.04.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark

Garn

10971535 04.04.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10974973 07.04.2019 Trygve T8N Vest Finnmark Garn
10978458 10.04.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10979758 11.04.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10980526 12.04.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10981725 13.04.2019 Idun T47S Vest Finnmark Garn
10982304 15.04.2019 Fritidsfartøy XAO403 Vest Finnmark Garn
10986365 25.04.2019 Ragnhild T30S Vest Finnmark Garn
10987722 26.04.2019 Idun T47S Vest Finnmark Garn
10990706 03.05.2019 Helena T30N Vest Finnmark Garn
10990757 04.05.2019 Fritidsfartøy XAO354 Vest Finnmark Garn
10997546 28.05.2019 Fritidsfartøy XAM932 Vest Finnmark Garn
11002338 14.06.2019 Helena T30N Vest Finnmark Garn
11005141 26.06.2019 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Juksa
11006282 03.07.2019 Fritidsfartøy ZBH328 Vest Finnmark Garn
11008389 14.07.2019 UK T2019UK Vest Finnmarki Line
11012315 01.08.2019 Fritidsfartøy XAM871 Vest Finnmark Line
11014636 08.08.2019 Merethe XAG675 Vest Finnmark Line
11017432 16.08.2019 Fritidsfartøy XAM871 Vest Finnmark Line
11020599 24.08.2019 Firtidsfartøy XAM871 Vest Finnmark Line
11021386 27.08.2019 Fritidsfartøy UAQ766 Vest Finnmark Juksa
11022269 28.08.2019 MeretheII T135N Vest Finnmark Garn
11022266 28.08.2019 Signe T14N Vest Finnmark Garn
11024484 03.09.2019 Signe T14N Vest Finnmark Juksa
11024709 04.09.2019 MeretheII T135N Vest Finnmark Juksa
11024756 04.09.2019 Ragnhild T30S Vest Finnmark Garn
11025177 05.09.2019 Fritidsfartøy XAG675 Vest Finnmark Garn
11025315 06.09.2019 Fritidsfartøy XAM871 Vest Finnmark Line
Sist oppdatert fredag 06. september 2019 21:16